YSK Persontransport:


YSK - Person - Etterutdanning:


Utdannelsen er obligatorisk og det er fastsatt at fravær fra undervisningen ikke er tillatt.

Om du har YSK kompetanse for persontransport - kan denne kompetanse utvides til godstransport ved å delta på et utvidelseskurs på en dag.

Team.no as vektlegger erfaringsutveksling og refleksjon tilknyttet dine egne transportfaglige erfaringer, dette oppnås bland annet med bruk av en egenutviklet nettbasert kunnskapsbase.

Ta kontakt med Statens Vegvesen (lokal trafikkstasjon) dersom du er usikker på når din yrkessjåførkompetanse utløper og du må gjennomføre etterutdanningen.
 

Innhold i utdanningen:


Modulene 1-3 og 6 er felles og modulene 4-5 er delt i forhold til person og godstransport.

Modul 1.           Vegtransport og samfunnet.
Modul 2.          Yrkessjåførens sikkerhet, helse og arbeidsmiljø + brann og førstehjelp.
Modul 3.          Kjøretøyteknikk og optimal bruk av tunge kjøretøy.
Modul P4.        Persontransportens vilkår.
Modul P5.        Persontransport i praksis.
Modul 6.          Sikker atferd på veien.

Kurset inneholder både teor og praktisk kjøring med fokus på optimal bruk av kjøretøyet og trafikksikker atferd på veien.


For ytterligere informasjon, ta kontakt med oss.