YSK Kombinert transport (Gods og person).

YSK - KOMBINERT: (Gjelder for både gods- og persontransport):

Team.no as vektlegger erfaringsutveksling og refleksjon tilknyttet dine egne transportfaglige erfaringer, dette oppnås bland annet med bruk av en egenutviklet nettbasert kunnskapsbase.

Ta kontakt med Statens Vegvesen (løkal trafikkstasjon) dersom du er usikker på når din yrkessjåførkompetanse utløper og du må gjennomføre etterutdanning.

Utdannelsen er obligatorisk og det tillates ikke fravær fra undervisningen.


Kurs innhold:
:
Modulene 1 - 3 og 6 er felles og modulene 4 - 5 er delt i forhold til person og godstransport.

Modul 1.           Vegtransport og samfunnet.
Modul 2.          Yrkessjåførens sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.+ brann og førstehjelp..
Modul 3.          Kjøretøyteknikk og optimal bruk av tunge kjøretøy.
Modul G4.        Godstransportens vilkår.
Modul P4         Persontransportens vilkår.

Modul G5.        Godstransport i praksis.
Modul P5         Persontransport i praksis.
Modul 6.          Sikker atferd på veien.

Utdannelsen inneholder både teori og praktisk kjøring med fokus på optimal bruk av kjøretøyet og trafikksikker atferd på veien.


For ytterligere informasjon, ta kontakt med oss.