YSK - Godstransport

YSK - Gods - Etterutdanning:

Utdannelsen er obligatorisk og det er fastsatt at fravær fra undervisningen ikke er tillatt.

Dette YSK kurset gir deg kompetanse for både gods-og persontransport.

Team.no as vektlegger erfaringsutveksling og refleksjon tilknyttet dine egne transportfaglige erfaringer, dette oppnås bland annet med bruk av en egenutviklet nettbasert kunnskapsbase.

Ta kontakt med Statens Vegvesen (lokal trafikkstasjon) dersom du er usikker på når din yrkessjåførkompetanse utløper og du må gjennomføre etterutdanningen.

Kurs innhold:
:
Modulene 1 - 3 og 6 er felles og modulene 4 - 5 er delt i forhold til person og godstransport.

Modul 1.           Vegtransport og samfunnet.
Modul 2.          Yrkessjåførens sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.+ brann og førstehjelp..
Modul 3.          Kjøretøyteknikk og optimal bruk av tunge kjøretøy.
Modul G4.        Godstransportens vilkår.
Modul G5.        Godstransport i praksis.
Modul 6.          Sikker atferd på veien.

Kurset inneholder både teori og praktisk kjøring med fokus på optimal bruk av kjøretøyet og trafikksikker atferd på veien.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med oss.