Bedriftsopplæring

Dette kan vi bidra med:
 • Bakløfter-/ Lift-/ Kroklift kurs. (dekker kravene til dokumentert opplæring).
 • Brannvern kurs.
 • Førstehjelpskurs. (Kan tilpasses i samsvar med bedriftenes- / etatenes egne behov / ønsker).
 • Hjertestarter kurs.
 • HMS kurs for ledere, verneombud og eller AMU representanter.
 • ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 39001 (Innføringskurs).
 • Kjøre og hviletid - Arbeidstid (Lovmessige krav for både bedrift og sjåfør).
 • Lastsikringskurs.
 • Lederkurs (HMS og QA ansvar).
 • Service og kundebehandling (innenfor transport- og andre bransjer).
 • Transportkjøper kurs (hvilke kvalitetsparametere bør vektlegges mht. valg av transportører innenfor gods- og persontransportområdene?).
 • Økonomisk- / miljøvennlig-/ defensiv- og trafikksikker kjøre kurs for både store og små kjøretøyer.
For ytterligere informasjon, ta kontakt med oss.