ADR Repetisjon

VIKTIG:

Repetisjonskurset kan gjennomføres 12 måneder før bevisets utløpsdato.


Statens Vegvesen skal utstede et nytt kompetansebevis for 5 år fra utløpsdatoen for forrige kompetansebevis ved "bestått" prøve..Altså kan dette kurset tas inntil 12 måneder før bevisets utløp og gyldighetstiden vil følge bevisets      opprinnelige utløpsdato og IKKE fra den datoen prøven ble bestått - derfor anbefaler vi å ta kurset i GOD TID!

For ytterligere informasjon, ta kontakt med oss.