Tjenester
Buss%20icon

YSK Persontransport:

Som BUSSJÅFØR må du fornye din yrkessjåførkompetanse (YSK) ved å delta på et etterutdanningskurs for persontransport på 35 timer hvert 5. år.

Les mer
icon%20lastebil

YSK - Godstransport

Som LASTEBIL-/ VOGNTOGSJÅFØR må du fornye din yrkessjåførkompetanse (YSK) ved å delta på et etterutdanningskurs for godstransport på 35 timer hvert 5. år.

Les mer
Icon%20kombi

YSK Kombinert transport (Gods og person).

Som BUSS + LASTEBIL-/ VOGNTOGSJÅFØR må du fornye din yrkessjåførkompetanse (YSK) ved å delta på et kombinert etterutdanningskurs på 35 timer hvert 5. år.

Les mer
adr

ADR

Gir de nødvendige kunnskaper om de farer som er forbundet med transport av farlig gods, samt innføring i lover og regler som gjelder på området.

Kurset fører frem til kompetansebevis for ADR klassen du tar. feks:

-ADR Stykkgods
-ADR Klasse 1 - Ekspl. stoffer og gjenstander
-ADR Klasse 7 - Radioakt. stoffer- og gjenst.
-ADR Tank

Les mer
Rep%20adr

ADR Repetisjon

Kompetansebeviset kan fornyes dersom føreren fremlegger kursbevis for oppfriskningskurs i henhold til 8.2.2.5 og har bestått eksamen i henhold til 8.2.2.7

Les mer
icom%20oppl%C3%A6ring

Bedriftsopplæring

Team.no as kan HJELPE Dere med tilpassing og effektivisering av VERDIKJEDEN basert på tidsaktuellt og transportfaglig verktøy!!

Les mer
Bilde2
Team INSTRUO as
Vollveien 40
4354 VOLL
+47 930 71 227
stian@instruo.no