Siste nytt

Anleggstransport

Godstransport

Persontransport

Klima - Miljø

Lover - Forskrifter - ISO standarder m.m.

Kjøretøy - Utstyr

Trafikksikkerhet

Veg - Tunnelser

Annet

 

   

Dato:

Kilde:

  Tema: 

     
060817 Tungt.no  Arkeologene styrer uinnskrenket
040817 NLF  Norske entreprenører gjør rent bord
040817 AM  Blir største bru i Øst-Finnmark
040817 MEF  KSMEF - ET HMS-SYSTEM FOR DIN BEDRIFT
310717 MEF  VI VIL IKKE HA ARBEIDSLIVSKRIMINALITET
 160617 AM  HMS på bygge- og anleggsplasser
150617 AM  Dette er godkjent solskjerming - Solfilm ettermontert på anleggsmaskiner er ikke uttrykkelig forbudt.
120617 AT.no  Uregistrert, for bred og for tung
 060617 AM  Foreslår nye graveregler (ledninger) - Kan iverksettes i oktober 2017
230517 AT.no  Blir det brattere, raser lasset av - Lars Dahle bygger bakker som får dumpere til å vise hva de duger til.
120517 MEF  Skreddersydd fagutdanning for anleggsbransjen
110517 AM  Asfaltarbeidere er utsatt i trafikken
     
     
   

Godstransport

Dato: Kilde:

  Tema:                                                             

     
040817 DTM  Forvirring om farligt gods på Øresund
010817 L&T  Viktig nyhet om sjøcontainere som skal videresendes
010817 TM  Stabilt lave konkurstall i godstransport
170717 NLF  Tror prisene er i ferd med å stabilisere seg
220617 NLF  Svinesund Trucksenter åpnet
210617 L&L  Forsyningsnettverket – en viktig konkurransefaktor - Mange ledergrupper og øvrige ansatte har ikke
 nødvendig kunnskap om forsyningskjedene som de er en del av.
200617 AT  Veileder for bestilling av transporttjenester Godstransport
200617 MTL  Ber statlige transportkjøpere bruke Fair Transport - Norges Lastebileier-Forbund (NLF) lanserer nå
  kvalitetsprogrammet Fair Transport i Norge. 
160617 MTL  Mafi og Seacom til Norsea - Utstyret skal brukes til Norsea sitt rørhåndteringsprosjekt på Stord.
160617 MTL Vann-vogner erstatter 7000 lastebiler - Tusenvis av trailere erstattes av tog og Voss Water-logistikken går endelig på skinner.
160617 MTL Veier og måler i farta - Det nye systemet fra Scaleit registrerer nøkkeldata på lasten uten at trucken må stoppe
160617 NLF  Kabotasjesøknader avslått
150617 TM Telte utenlandske lastebiler - her er resultatet
140617 T&L  KRAFTIG KABOTASJEVEKST!   
120617 TM  4 av 10 har mistet oppdrag grunnet kabotasje     gsgg
090617 AM  Mottatt 135 varsler - Totalt har Statens vegvesen mottatt ca. 135 henvendelser gjennom varslingskanalen
010617 L&L  Sterkere resultat i Posten - Posten Norge har en betydelig resultatforbedring i første kvartal 2017.
240517 MT  Fraktruten på plass - Tirsdag landet det første fraktflyet på Banak.- Ny rute  mellom Gardermoen og Lakselv  Lufthavn
180517 MTL  Tester selvkjørende lastebil
120517 DSB  Presentasjoner fra FARLIG GODS konferansen - 2017
080517 YTF  Veileder for bestilling av transporttjenester - Godstransport
180417 MTL  Musk: - Lastebilsjåføren trengs enda noen år
080216 AT.no  Krokcontainer: Ingen regler - ingen kontroll
     
     
    Persontransport
Dato: Kilde:  Tema:
     
  Kolumbus  Trafikkinformasjon - Her finner du en oversikt over alle endringer på Kolumbus ruter.
  Kolumbus  Soner og sonekart
  Kolumbus  Omkjøring i Dirdal - Veien mellom Oltedal og Dirdal vil være stengt i ca. tre måneder fra og med 22. mai.
310717 NHO  Mangel på sjåfører - Bussjåfører
050717 TØI  Elbusser for bytrafikk gir mest miljø for pengene
280617 NHO  Nye retningslinjer for ruteopplysninger
210617 NHO  Ny RAPPORT presentert på NHO Transportseminar
150617 AP  Buss med skremmende forbikjøring: – Dette kunne gått galt på alle måter (Video)
140617 NHO  Kollektiv er klokt for klima
140617 NHO  Boreal doblet driftsresultatet - Team.no gratulerer
140617 NHO  Tikronersbussen er nå permanent - Haugesund   
 080617 IBM  Gjør det enklere å reise kollektivt - En nasjonal reiseplanlegger for alle kollektivreiser er snart ferdig.
280317 ØB  Uverdige forhold for bussjåførene
250217 OA  Krever bussbelter på skolebussen
Jan.17 UA  Rapport 88/2016 - Framtidig behov for sjåførrekruttering til kollektivtransporten
     
     Klima - Miljø
 Dato:  Kilde:   Tema:
     
290617 MEF  Fra AVFALL til RESSURS
270617 TØI  Dieselbiler kan få konkurranse som versting på lokale utslipp
220617 BN  Farvel BENZin
210617 MEF  CO2 Fond for anleggsbransjen
150617 MT  Hydrogendrevet trekkvogn fra Toyota - Toyota inn i kampen om nullutslipp-kunder i tyngste klasse.
100617 TU   HYDROGENLASTEBIL - Disse brenselcellene skal drive Askos hydrogenlastebiler
080617 L&L  100 millioner til miljøvennlig teknologi - Innovasjon Norge, Enova og Forskningsrådet lyser ut 100 millioner
080617 T&L  FORSKER PÅ MORGENDAGENS HYBRIDBUSS - MAN Truck & Bus deltar i EUs forskningsprosjekt ECOCHAMPS.
060617 TU  Denne bussen går på flytende nitrogen
060617 MT  Bytter varebiler med sykler - DHL Express åpnet torsdag en mikroterminal for sykkeldistribusjon i Oslo.
 240517 MT  Deutsche Post skal lage egne elektriske varebiler – Ford Transit
190517 V 24  Snart kan 11.000 biler kjøre på matavfall, ispedd husdyrmøkk
180517 TU  Volvo kan ha utviklet sin siste generasjon dieselmotor
100517 SVV  Bedre energi- og miljømerking av biler
100517 NLF  SSB: Mindre transportarbeid, mer tomkjøring
160317 TU  BIODRIVSTOFF - Norge trenger 400 mill. liter biodrivstoff i 2030. For ett år siden var anslaget fire ganger så høyt.  Så eksploderte elbilsalget
270217 MT  Miljøsatsingen kollapser - En forskrift gjør at biodiesel nå er tre kroner dyrere enn konvensjonell diesel 
070217 OFV  Tror på nullutslipp i 2025 - CO₂-utslippsmålet for 2020 på 85 gram per kilometer ble nådd nå i januar 2017.
210117 TU  HVOR MYE FORURENSER EN ELBIL?  12 myter og fakta om elbiler og forurensing.  
 Mye bedre enn fossilbilen, eller like ille for miljøet?
Nov. 16 MD  BIODRIVSTOFF I TRANSPORTSEKTOREN - KARTLEGGING AV BARRIERER OG KOSTNADER
     
    Kjøretøy og utstyr
Dato: Kilde: Tema: 
     
150817 YB  Nye regler for dekk til lastebiler og busser - Alle lastebiler og busser som typegodkjennes etter 1. november 2017
090817 TM  ØKONOMIRekordtall for Scania - Konsernet øker med 17 prosent første halvår.
030817 MT  Tester elektrisk MAN - I september starter fullskalatester av batteridrevne MAN TGM og TGS.
030817 YB  Førerløst krever planlegging - Automatisert landeveistransport vil redusere utgifter og utslipp og vil gjøre trafikken  tryggere. 
020817 TU  TEKNOLOGIER SOM VIL ENDRE VERDEN - Slik vil selvkjørende biler snu opp-ned på samfunnet
020817 ABC  Førerløse busser kan snart slippes ut i trafikken
240717 TM  Ny teknologisk løsning skal forhindre terror - Ny teknisk anordning gør det sværere for terrorister at  kapre lastbiler
200617 Volvo  Sterkere motor utvider bruksområdet for Volvo FE
190617 AM  MAN - Fireakslet med Hydrodrive og automat
080617 TM  Ny Scania V8 - Kommer med tre effektnivåer, men vi vet om testbiler med sterkere motorer.
020617 TU  SELVKJØRENDE LASTEBILER - Nå jobber Waymo med selvkjørende lastebiler - Over seks millioner    sjåførjobber står i fare for å forsvinne, i  følge ny rapport.
020617 TU  UTSLIPP FRA TUNGTRANSPORT - Bare i én kontroll hadde 60 av 150 lastebiler jukset med utslippsteknologien
160517 NLF  Sverige dropper norsk vinterdekk-krav
100517 Vegnett  Bedre energi- og miljømerking av biler
060417 TM  Jomfrutur med Stangelands Scania T730 (Video)
020417 TU  Dieselbusser - Har redusert utslippene fra de gamle dieselbussene med 90 prosent
230317 TM  Tok 20 adblue-juksere på én uke
220217 NLF  EU-trailere: - En betydelig trafikkfare
090217 TØI  PDF: Busser, Euro VI og avgassutslipp
     
    Lover - Forskrifter - HMS - ISO standarder m.m.
Dato: Kilde:  Tema: 
     
  AT  Arbeidsmiljøguiden - Et enkel introduksjon med bl. illustrative filmer.
  LD  Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv. 
  GR  Gratis rettshjelp
  NS  Arbeidsmiljø ledelsessystem - ISO 45001
270617 AT  Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister nr. 2 2017. (pdf)
210617 TM  Fysioterapeutens helsetips til yrkessjåfører - Klarer du å etablere små vaner er mye gjort.
160617 MT  Nå kommer den selvkjørende loven
060617 NLF  Lovendring: Større medvirkeransvar
040417 TM-D  Tyskland forbyder ugehvil i førerhuset 
010417 VIT  Er du en av mange som driver og varsler medtrafikanter og kollegaer om kontroller langs veiene?
150317 NTF  Riksadvokaten har respondert på Transportarbeiderforbundets henvendelse om rutinemessige  førerkortbeslag
270217 TM  Mistenker mye sosial dumping i transport-Norge
140217 NLF   Strid om ukehvil avgjort i EU-domstol - Den regulære ukehvilen skal ikke avholdes i lastebilen
100217 SN  FORSLAG TIL Norsk Standard - prNS 11050 – BUSS – Persontransport -
  Funksjonelle og tekniske krav til busser i
271216 VIT  Nytt regelverk for førerkort fra 1. oktober 2016 - Fastlegen vil nå få en mer sentral rolle.
231214 VIT  Ikke gi fra deg førerkortet frivillig
06114 SD  Regelverk for yrkestransport
     
   

Trafikksikkerhet

Dato: Kilde:  Tema: 
     
100817 Tungt.no  Her er et knippe videoer alle barn og syklister bør se og kanskje vi andre også.
030817 TU  SKLIULYKKER PÅ VEI - Når piggdekk skiftes til sommerdekk øker sjansen for ulykker – for alle bilister
310717 TM  Dødsulykkene i trafikken halvert
300717 TU  SYKLER OG SELVKJØRENDE BILER - Syklister kan bli et mareritt for selvkjørende biler
280617 Firda  8 av 10 vil ha prikker for MOBILBRUK bak rattet
140617 Vegnett  160 deltagere fra 40 land delte erfaringer med føreropplæring          
130617 TØI  Økt bruk av fartskontroller vil redusere antall trafikkulykker
070617 NLF  Vil komme kontrollvarsling til livs
300517 Vegnett  Uoppmerksomhet hos sjåføren bidrar til nesten hver tredje dødsulykke i trafikken
220517 ND  Motorveg - Hold til højre – så er der plads til alle – Irritasjonsliste - Dansk
100517 AT.no  Tidels sekund unna døden (Video)
100517 Trucknor  Volvo Trucks' sikkerhetsrapport for 2017 fokuserer på myke trafikanter
030517 Trucknor  Intelligente sikkerhetssystemer minimerer faren for trafikkulykker
250417 TT Trafikksikkerhet er evighetsarbeid
010417 SVV  Rogaland var det fylket som hadde flest drepte i trafikken i 2016 og så langt i 2017 er vi dessverre på
 topp 
280317 Vegnett  Flere hundre tusen tar trafikkfarlige piller
161116 Vegnett  Systemene som kunne reddet 240 mennesker fra død og lemlestelse - Hadde alle nye biler fått hjelp av      
  førerstøttesystem, kunne antall hardt skadde og drepte gått ned med over 30 prosent.
     
     
   

Veg - Tunneler

Dato: Kilde:  Tema: 
     
040817 AM  SIGNALBYGG FOR FINNMARK:Blir største bru i Øst-Finnmark (Tana bro)
040817 TU  «Rumlefelt» i veien gir 60 prosent færre ulykker
130617 TU  BRANN I TUNNEL - Norsk robot skal bidra til å redde liv i brennende tunneler
120617 TU  TUNNEL MED RETTE VEGGER - Det nye veiselskapet vil bygge tunneler med rette vegger for å øke
 trafikksikkerheten
160517 TU  Statens vegvesen vil ha sammenhengende E18-utbygging
100517 TU  Veier, bruer og tunneler som ikke er forsvarlig å bruke blir stengt.
310317 SI  ROGFAST: UNDERSJØISK GIGANTPROSJEKT NÆRMER SEG OPPSTART
   

Annet

Dato: Kilde:  Tema: 
     
  AT  Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen
070817 SSB  De innbetalte avgiftene på drivstoff og motorvogner ble redusert med 3,5 prosent fra 2014-2015.
270617 MEF  Skal du ta fagbrev i GJENNVINNINGSFAGET?
190517 Vegnett  SVV - Vil vite hva som skjer i vegkroppen når tyngre og lengre kjøretøy tillates
100117 AT  Hvordan velger Arbeidstilsynet ut bedrifter for tilsyn?
091116 SVV  The Truck Driver’s Mother  Norsk tekst - Video                  
010916 SVV  Gebyr for overlast - Nye satser